Meie koduvalla sünnipäevanädala avaaktuse avas õpetaja Made Talts lauluga „Kodu”. Saali kogunenud kooliperega kohtus Roosna-Alliku vallavanem Peeter Saldre, kes tutvustas kogukonnarahva ühistegemisi ja saavutatut. Üheskoos vaadati fotokonkursile esitatud töid ja õpilaste poolt koostatud videoklippe „Nutiseadmed õppetöös” – õpilaste intervjuud kogukonnarahvaga. Faktiteadmisi oma valla kohta said õpilased testida kuldvillaku mängus “Kuidas tunnen oma koduvalda”.  11. mail oli lapsevanematel võimalus osaleda avatud õppetundides, tutvuda oma laste kunsti- ja käsitöönäitusega ning saada osa kontserdist „Sulle tahan öelda, emakene hea”. Päev lõppes ühise kringlisöömisega.

Daina Pärt

Direktor