4. klass osales 3.-7. aprillini Hiiumaa Noorsootöö Keskuse projektis Klassiväljakutse 2017. Terve nädala vältel anti kokku 5 ülesannet, mida tuli lahendada ja täita. Ülesanded oli lihtsad ja neid oli vahva teha. 1. päeval keskendusime sellele, mis on kiusamine, kuidas keegi seda mõistab ja kui paljud on sellega kokku puutunud. 2. päeval arutlesime lahenduste üle, mida saame teha, kui toimub koolis kiusamine. Koos me täitsime mõttekaardi. 3. päeval keskendusime klassi ehk meeskonna koostööle ja koolirõõmule. Selleks kutsusime 1.-3. klassi õue ja mängisime ringmängu. Suureks abiks oli meile huvijuht Tiina :). 4. päeval mõtlesime 4. klassi õpilastega ühiselt välja luuletuse koolirõõmust. 5. päeval tegime ettepanekuid kooli direktorile, kuidas me saaksime muuta kooli õhkkonna sõbralikumaks ja mõnusamaks.

Parimad klassid kuulutatakse välja 2. mail.

Klassijuhataja Riina Hiob