22. märtsil toimus õpetajatele õppepäev, kus koostasime ja täpsustasime Roosna-Alliku Põhikooli digiplaani  aastateks 2017-2020. Seadsime eesmärgid ja tegevused järgmisteks aastateks.

Täpsemalt uurisime ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele. Arutlesime saadud robootika hinnapakkumisi ja tegime  ettepanekud muudatustest Roosna-Alliku Põhikooli õppekavasse.

  1. I kooliastmes  õppekavasse lisada robootika/õpioskuste tund (I, II ja III klassile – juhendajad õpetajad Tuuli Järva ja Made Talts
  2. II kooliastmes teha kooli õppekavas muudatus – eTwinningu projektitund 4. ja 5. klassidele asendada tunniga: robootika/programmeerimine (I poolaasta –  klass – robootika ja 5.klass – programmeerimine ning II poolaasta 4.klass – programmeerimine ja 5. klass – robootika) – juhendajad õpetajad Heli Järve ja Riina Hiob
  3. III kooliastmes robootika huviring (EV3) soovijatele – juhendaja Heli Järve
  4. Rakendada ainetundides muutuvat õpikäsitust ja tuua ainetundidesse hariduslikud robotid – kõik aineõpetajad.
  5. Teha vastavad muudatused ainekavades, kui ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele saab positiivse otsuse. Roosna-Alliku Põhikooli õppekava muudatused kinnitada Roosna-Alliku Põhikooli õppenõukogus 5.juunil 2017.