Eesti mõisakoolide riikliku programmi õppereisi raames külastasid 7. märtsil Roosna-Alliku Põhikooli külalised Norrast, Lätist ja Eesti teistest mõisakoolidest.

Roosna-Alliku mõisakoolis oli neil võimalus osa saada teadmistetunnist “Õpetlik koolikeskkond”, kus tutvuti meie kooli õpivõimaluste ja õppimist toetava kooli keskkonnaga. Tutvustasime külalistele lõimuvat õpikäsitlust, kuidas õppekeskkond toetab aineõpetust ning millised on võimalused siduda oma paikkonna hariduse ja kultuurilugu tänapäeva innovaatilise aineõpetusega.

Mõisakooli õppetundi viisid läbi mõisaprouad ja koosnes see seitsmest peatükist, mille käigus omandati teadmisi elust meie mõisas ja õpituge pakkuvast Kaltenbrunni allikate matkarajast. Saadi teada, mis on EcoKit, TigerKIT, millist tähtsust omavad tuulegeneraator ning päikesepatarei. Leiti vastused küsimustele – kuidas saada teada, milline on meie süsiniku jalajälg, millest jutustavad õppekorpuse koridori seinamaalingud, kui palju kaloreid saame kulutada trepitõusudel, kui vajalik meie tervisele on aeg-ajalt tool võimlemispalli vastu välja vahetada, kuidas digiseadmeid teadmiste omandamisel paremini ära kasutada ning kas matemaatilised kujundid ja valemid jäävad nendel liikudes paremini meelde?.

Et materjali omandamine oleks lihtsam, anti kaasa ka töölehed, millele sai vajadusel  teha lisamärkmeid. Kõik osalesid huviga tegevustes, programmi lõpus said soovijad kuuldu/nähtu kohta täita kontrolllehe ja nagu õppimisel ikka, anti tagasisidet. Tõdeti, et tund läks igati korda ja kõik osalised said huvitava kogemuse võrra rikkamaks.