7. veebruaril toimus Paide Ühisgümnaasiumis matemaatikaolümpiaadi (7.-12. klassidele) piirkonnavoor. Meie koolist osalesid 4 õpilast. Marcus Bindevald 7. klassist saavutas II koha ja Carmen Juurik 9. klassist jäi jagama 5.-6. kohta. Lisaks osalesid veel Karl Müllerbeck ja Mardo Kivimäe (7. klassist).

Kiitus tublidele osalejatele!

Heli Järve