16.-20. jaanuarini tähistab Roosna-Alliku Põhikool oma 93. aastapäeva.

Meie mõisakool täna:

Kooli visioon: Roosna-Alliku Põhikool on ajaloolistele väärtustele ja traditsioonidele tuginev omanäoline mõisakool, mis tagab võimetekohase ning kvaliteetse põhihariduse.

Meie kool peab tähtsaks:

  • —head ja õppimist toetavat õpikeskkonda;
  • —oma kooli väärtuste tundmist ja austamist;
  • —digioskuste arendamist;
  • —olla ettevõtlikud ja uuendusmeelsed.

Meie jaoks on tähtsad oma kooli väärtused:

—I Traditsioonid – säilitame ajas vastupidanud kombed, samas oleme uuendusmeelsed ja omanäolised.

—II Areng ja teadmised – väärtustame pidevat õppimist, loomingulisust ja isiklikku arengut. Panustame kogu kooliperega ühiste eesmärkide ja arengu nimel.

—III Hoolimine ja sallivus – väärtustame iseennast, hoolime ja arvestame üksteisega, hoiame lugupidavaid suhteid, märkame ja toetame.

—IV Paikkonna lugu – peame lugu paikkonna kultuuripärandist.

—V Keskkonnahoid – väärtustame kõike elavat meie ümber, suhtume ümbritsevasse hoolivalt ja säästvalt.

Tegutseme ühise eesmärgi nimel, et meie mõisakool peab ajaga sammu ja õppimine on huvitav.

Sünnipäevanädala algul rääkis õpetaja Jaanika Alliksoo kooli ajaloost, direktor Daina Pärt tänapäevast, laulsime kooli laulu. Vahetundides laulame karaoket, mängime mänge, teeme Mannequin Challenget.