Järvamaa Rajaleidja keskuses on jälle võimalik saada II tasandi logopeedilist teenust. Alates selle aasta jaanuarist töötab meil väikese koormusega logopeed Külly Kaarjas.

Esimene vastuvõtupäev on reedel, 27. jaanuaril kell 9.00 – 15.00

Nõustamisele eelregistreerimine on kuni 20. jaanuarini e-posti aadressil jarvamaa@rajaleidja.ee või infotelefonil 5886 0705.

Registreerimisel palume öelda/kirjutada:

  1. lapse nimi ja vanus
  2. lapsevanema nimi, kontakttelefon, e-posti aadress
  3. pöördumise põhjus mõne lausega, sh. kas on varem logopeedi juures käinud

Jätkuvalt on lastevanematel võimalus pöörduda lapse logopeediliste muredega Jõgevamaa Rajaleidja keskusesse, kellega on meil valdkonnapõhine koostöökokkulepe. Loomulikult on võimalus pöörduda ka teistesse Rajaleidja keskustesse, mis sobivad elukohajärgselt paremini.
————————————————-

Siinkohal on hea meeldetuletusena ära märkida, mida me mõistame õppenõustamise ning II tasandi logopeedilise nõustamise all:
* Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide ennetamisel ja lahendamisel.
* Logopeediline nõustamine – lapse kommunikatsiooni oskuste, sh suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine, lähtuvalt kõneuuringu tulemustest. Nõustamisel selgitatakse välja lapse kommunikatsioonioskus ning suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning nõustatakse täiskasvanut lapse arendamise võimaluste teemal.

Teenus on TASUTA.

Küsimuste korral palume kindlasti meile helistada, kirjutada. Koos leiame lahenduse!

Meeldivat koostööd soovides

 

Eve Siilak

juhataja

Järvamaa Rajaleidja keskus

Pärnu tn 54, 72712, Paide

Tel. 511 5598

eve.siilak@rajaleidja.ee

Rajaleidja.ee/jarvamaa