Kooliga seotud pildid on üleval www.snap.ee keskkonnas ja kaitstud parooliga, mida õpilased teavad.

Kui Te ei soovi, et teie lapse pilti kasutatakse avalikult kooli kodulehel ja vallalehes, palume sellest kooli teavitada.

Fotode avaldamise ja pildistamise reeglid on aadressil www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2015/12/Fotod.pdf