27.oktoobril toimus ettevõtliku õppe rakendamise koolitus kooli pedagoogilisele personalile.

  • analüüsiti õpetamise eesmärke nii oma ainetunni kui ka õppeasutuse kontekstis;
  • arutleti, kuidas muuta õppimist õppijakesksemaks;
  • teatakse, mis on ettevõtlikku õppe TULEM ning osatakse seda rakendada;
  • arutleti, kuidas siduda õppekava teemasid pärsieluga;
  • arutleti, kuidas aineid omavahel lõimida;
  • mõtestati lahti, kuidas luua koostööd õppeasutuseväliste partneritega;
  • õpiti analüüsima ja andma tagasisidet.

img_4588 img_4592

img_4590