Õpilase kehaline aktiivsus on efektiivseim viis, et hoida tervist, arendada ning säilitada üldist õpivõimet, võtsime alates I klassist kasutusele võimlemispallid ka ainetundidesse, et ühildada  kehaline vormisolek ja vaimne tasakaal. Saab ka ju vahelduseks toolile kasutada istumiseks võimlemispalli ning samaaegselt  olla õppetegevuses või vestlusringis. 10 võimlemispalli leiavad kasutuse aga teiste klasside  ainetundides vastavalt soovile.

Usume, et see on üks tavalisest erinev ja meeldivam  võimalus meie õpilaste õpitegevuse mitmekesistamisel ning edasise liikumisharrastuse kujundamisel.

Meie tänu Roosna-Alliku abivallavanemale, kes aitas kooli soovi täita!

img_1085    img_1094