Tulge tagasi mõisa, kuigi olete käinud,
ei ole te siin veel kõike näinud.
Meid muutused saadavad igal pool.
Nii muutub ka mõis, kus asub kool.

Need luuleread pärinevad meie kooli õpetaja Jaanika Alliksoo poolt kirjutatud luuletusest „Roosna-Alliku mõisakool“.
Tarkusepäev 1. septembril tähistaski jälle uut algust 71-le õpilasele meie armsas mõisakoolis: 1. klassi 6-le tulijale koolitee algust, 9. klassi 4-le õpilasele viimast kooliaastat meie koolis. Ehkki aastast-aastasse ühel ja samal ajal tuleb asuda kooliteele, on see igal korral isemoodi pidulik ja ootusärev. Selleks õppeaastaks algasid meil ettevalmistused juba kevadel, mil kogu koolipere andis oma panuse heategevusüritusega meie uude projekti ”Ajastutruud seinamaalingud kingituseks Roosna-Alliku mõisahoonele” ning värvilõhn juba juunikuus andis märku, et projektitööd on alanud.
13. augustil tähistasimegi oma väärika mõisahäärberi 230. juubelit, mille eesmärgiks oli luua meie kooli õpilastele mõisahõnguline õpikeskkond ka õppekorpusesse, et toetada paikkonna hariduse- ja kultuuriloo õppimist ja õpilaste õpitahet.
Maalingud kavandasid ja teostasid Tartu Kunstikooli 3 üliõpilast /Liina Talts, Maris Ilves, Egle Mikko/, kelle igapäevasteks abilisteks olid meie õpetajad Made Talts ja Tuuli Järva. Projekti toetasid Eesti Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupp, MTÜ „Roosna-Alliku Mõis“, Roosna-Alliku Vallavalitsus, kooli hoolekogu, lapsevanemad, õpilased ja kooli töötajad. Suur tänu teile!
Algava õppeaasta võtmesõnaks saab olema ”Ettevõtlik kool”, sest kool on liitunud uue haridusliku programmiga, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi. Eesmärgiks on tõsta õpilaste õpitahet ja seeläbi ka õpitulemusi, millest sõltub tulevaste noorte edukus elus.
Põnevamaks muutuvad ka meie 1. klassi õpilaste hommikused vestlusringid, mis hakkavad toimuma võimlemispallidel, ikka selleks, et rüht ja füüsiline vorm head püsiksid.
Oleme valmistunud edukaks õppeaastaks ja soovin, et kõik me tunneksime siin endid hästi ja turvaliselt ning õppimine ja õppimist toetavad tegevused pakuksid ainult koolirõõmu.

Soovin kõigile õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja koolitegemiste toetajatele rõõmu igapäevatöös, kordaminekuid ning edukat uut õppeaastat!

Daina Pärt

Roosna-Alliku Põhikooli direktor