Austatud lapsevanemad!

Olete oodatud Roosna-Alliku Põhikooli perenädalale

  1. mail – avatud õppepäev /lapsevanematel võimalus külastada ainetunde vastavalt tunniplaanile/

9.00 – 13.00 vestelda kooli psühholoog Ülle Aleviga /mõisahoone I korruse ruumis/

11.45 – õpilaste esinemine /roosas saalis/

12.30 – kooli juhtkonna ümarlaud /mõisatoas, võimalus tutvuda koolikorralduslike dokumentidega, saada teavet teid huvitavatele küsimustele/

  1. mail – kuulata 8. klassi õpilaste loovtööde esitlust /roosas saalis/
  2. mail – kaasa elada 5.-9. klassi õpilaste võistkonnale, kes osaleb Paides heategevuslikul teatejooksul /Paide keskväljakul 12.00/

17.00 – osa saada lasteaia ja põhikooli ühisest emadepäeva peost /Roosna-Alliku Rahvamajas/

  1. mail – hoida pöialt 1.-3. klassi õpilaste jalgpallivõistkonnale, kes osalevad Järvamaa koolide karikavõistlustel Paides

NB!

  • 2.-6. maini kooli ruumides avatud õpilaste kunsti- ja käsitöönäitus
  • Kooli vanapaberi kampaania kestab 2.-13. maini (lisainfo majandusjuhataja 5183522 või huvijuht 56678291).