Õpetajad

Tuuli Järva – klassiõpetaja, kunst, ajalugu, 1. klassi klassijuhataja- tuuli.jarva@r-alliku.paide.ee

Made Talts – klassiõpetaja, HEV koordinaator, 2. klassi klassijuhataja
e-mail: made.talts@r-alliku.paide.ee

Jaanika Alliksoo – klassiõpetaja, ajalugu, 3. klassi klassijuhataja
e-mail: jaanika.alliksoo@r-alliku.paide.ee

Nelli Lepiste-Rannaveer – muusikaõpetus, 4. klassi klassijuhataja
e-mail: nelli.lepiste.rannaveer@r-alliku.paide.ee

Silvi Raidoja – käsitöö, keemia, füüsika, 5. klassi klassijuhataja
e-mail: silvi.raidoja@r-alliku.paide.ee

Heli Järve – matemaatika, informaatika, 6. klassi klassijuhataja
e-mail: heli.jarve@r-alliku.paide.ee

Tiina Kõiv – abiõpetaja, 7. klassi klassijuhataja
e-mail: tiina.koiv@r-alliku.paide.ee

Kristi Pärt – loodusained, inimsesõpetus, 8. klassi klassijuhataja
e-mail: kristi.paert@r-alliku.paide.ee

Kätlin Merisalu – liikumisõpetus, 9. klassi klassijuhataja:
e-mail: katlin.merisalu@r-alliku.paide.ee

Lea Kuldsepp – vene keel
email: lkuldsepp@gmail.com

Daiana Hanna Madjar – inglise keel
e-mail: dmadjar@r-alliku.paide.ee

Vilve Tõnts – eesti keel, kirjandus
e-mail: vilve.tonts@r-alliku.paide.ee

Aksel Õunapuu – tehnoloogiaõpetus
e-mail: aksel@aravetekk.ee