Õpetajad

Jaanika Alliksoo – klassiõpetaja, matemaatika, ajalugu, 1. klassi klassijuhataja
email: jaanika.alliksoo@r-alliku.paide.ee

Õile Kalme – klassiõpetaja, 2. klassi klassijuhataja
e-mail: oile.kalme@r-alliku.paide.ee

Made Talts – klassiõpetaja, matemaatika, 3. klassi klassijuhataja
e-mail: made.talts@r-alliku.paide.ee

Ringa Kamarik – muusikaõpetus
e-mail: ringa.kamarik@r-alliku.paide.ee

Silvi Raidoja – käsitöö, keemia, füüsika, 6. klassi klassijuhataja
e-mail: silvi.raidoja@r-alliku.paide.ee

Heli Järve – matemaatika, informaatika, 7. klassi klassijuhataja
e-mail: heli.jarve@r-alliku.paide.ee

Tiina Kõiv – abiõpetaja,
e-mail: tiina.koiv@r-alliku.paide.ee

Kristi Pärt – loodusained, inimsesõpetus, 9. klassi klassijuhataja
e-mail: kristi.paert@r-alliku.paide.ee

Veroonika Heinla – liikumisõpetus, 5. klassi klassijuhataja:
e-mail: veroonika.heinla@r-alliku.paide.ee

Eve Siilak – vene keel
email: eve.siilak@r-alliku.paide.ee

Riina Hiob – 3.-5. klass inglise keel
e-mail: riina.hiob@r-alliku.paide.ee

Kristina Lepik – 6.-7. klass inglise keel
e-mail: kristina.lepik@r-alliku.paide.ee

Helena Tooming – 8.-9. klass inglise keel
e-mail: helena.tooming@r-alliku.paide.ee

Kätlin Merisalu – eesti keel, 4. klassi klassijuhataja
e-mail: katlin.merisalu@r-alliku.paide.ee

Tarmo Hints – eesti keel, kirjandus, ajalugu, 8. klassi klassijuhataja
e-mail: tarmo.hints@r-alliku.paide.ee

Aksel Õunapuu – tehnoloogiaõpetus
e-mail: aksel@aravetekk.ee