Koolitöötajad

Ene Soonsein – sotsiaalpedagoog, teabetoa juhataja

Laura Kapp – noorsootööjuht

Silver Kritt– majandusjuhataja

Birgit Allmere – administraator, koristaja

Maris Voorel – administraator, koristaja