Kooli hoolekogu

Sille Pudel – hoolekogu esimees

Hannes Soonsein – kooli pidaja esindaja

Armin Soosalu – kooli vilistlaste esindaja

Kätlin Merisalu – kooli õpetajate esindaja

Gertu Liidemann – õpilasesinduse president

Miia Soosalu – õpilasesinduse asepresident

Veroonika Heinla – lapsevanemate esindaja

Liivika Lindepuu – lapsevanemate esindaja

Riina Uuk – lapsevanemate esindaja

Diana Soosalu – lapsevanemate esindaja