Ajalugu

KOOLIHARIDUS ROOSNA-ALLIKUL LÄBI  AEGADE

  1. Kaaruka kool 1860-1923
  2. Oeti kool 1857-1939
  3. Valasti  kool 1848-1965
  4. Vodja kool 1843-2004

Kool Roosna-Alliku mõisas

  • alates 1924. a Roosna-Alliku 6-klassiline  algkool
  • 1944-961 a Roosna-Alliku 7-klassiline kool
  • 1961-1988 a  Roosna-Alliku 8-klassiline kool
  • 1988-1991 a Roosna-Alliku 9-klassiline kool
  • alates 1991. a Roosna-Alliku Põhikool

Mõisakooliks saamise lugu

1923. aasta detsembris toodi Oetil, Valastis ja Kaarukas asunud külakoolid üle Roosna-Allikule, kuid õppetöö algas mõisahoones 1924. aasta jaanuaris. Alustati 6-klassilise algkoolina. Eriliseks väärtuseks on esimese koolijuhi J. Hinnovi väga põhjalik koolikroonika, milles on alustamise kohta kirjutatud: „Kohtuprotsess Stackelbergiga lõppes viimase sunniviisil väljatõstmisega 17. ja 18. detsembril 1923. Väljakolimine lõppes 18. detsembri hilisõhtul ja kohe samal ööl toodi Järva maavalitsuse poolt saadetud veoautoga osa kooli varandust kohale, sest kardeti, et mõisnik Rahukogu otsuse võib edasi kaevata.“ Tegelik õppetöö algas 1924. aasta 3. jaanuaril, kuna polnud küttepuid, et ruume soojaks kütta.